PHÒNG THÍ NGHIỆM

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng thí nghiệm PoulPharm VN cung cấp các dịch vụ nghiên cứu về vi khuẩn và ký sinh trùng, cũng như các xét nghiệm huyết thanh học và PCR. PoulPharm VN hoạt động dựa trên mô hình phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 của PoulPharm BV để đảm bảo sự chính xác cho từng phép thử.

Anh/Chị hài lòng với dịch vụ thí nghiệm không?

Hãy chia sẻ tại đây!