Liên hệ

Thời gian làm việc​

Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:00 - 17:00

Nghỉ vào các ngày lễ quốc gia​

Mẫu có thể được giao tại điểm tập kết mẫu tại Poulpharm VN- Phòng 606, Số 121, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, HCM, Việt Nam (8-17 giờ)
Vui lòng liên hệ với Poulpharm VN nếu bạn muốn gửi mẫu tại Việt Nam.

Anh/Chị có câu hỏi nào không?

Tel: 028 3535 6098
info.vietnam@poulpharm.com

Địa chỉ: 171/52 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Phòng Thí Nghiệm Chẩn Đoán Bệnh Thú Y Poulpharm Việt Nam
Phòng 606, Số 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh