Chính sách bảo mật

Poulpharm BVBA xử lý các cá nhân vi phạm chính sách bảo mật theo tuyên bố về quyền riêng tư này. Để biết thêm thông tin, câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ info@poulpharm.com.

Quy trình xử lý

Poulpharm BVBA thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quản lý, theo dõi đơn đặt hàng/ trả kết quả, lập hóa đơn, theo dõi khả năng thanh toán, lập hồ sơ và gửi tiếp thị và quảng cáo được cá nhân hóa.

Cơ sở pháp lý

Dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên sự cho phép, tính cần thiết để thực hiện thỏa thuận, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, đại diện cho lợi ích hợp pháp trong kinh doanh. Mỗi người có quyền rút lại sự đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân,

Cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba

Nếu cần thiết dữ liệu cá nhân sẽ được chia sẻ với các bên thứ ba trong khu vực Kinh Tế Châu Âu được kết nối trực tiếp với Poulpharm BV hoặc với bất kỳ đối tác nào khác.

Poulpharm BV đàm bảo rằng những cá nhân này sẽ nhận được sự bảo vệ dữ liệu cá nhân từ các biện pháp cần thiết và tổ chức có thẩm quyền.

Lưu trữ

Poulpharm BV đàm bảo rằng những cá nhân này sẽ nhận được sự bảo vệ dữ liệu cá nhân từ các biện pháp cần thiết và tổ chức có thẩm quyền.

Quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, hạn chế, lựa chọn và chuyển dữ liệu cá nhân

Mỗi cá nhân có quyền theo dõi thông tin cá nhân của họ toàn bộ thời gian và có thể chỉnh sửa (hoặc được chỉnh sửa) nếu các thông tin đó không chính xác hoặc chưa hoàn thiện, xóa bỏ thông tin, hạn chế sự truy cập hoặc lựa chọn xử lý dữ liệu cá nhân.

Thêm vào đó, mỗi cá nhân có quyền sao chép (dạng cấu trúc, được chấp nhận và có thể đọc được ở dạng kỹ thuật số) dữ liệu cá nhân của mình và chuyển tiếp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Để thực hiện các quyền trên, mỗi người được yêu cầu gửi e-mail đến địa chỉ e-mail sau: infor@poulpharm.com.

Thông tin tiếp thị

Mỗi cá nhân có quyền phản đối bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu cá nhân miến phí với quan điểm về tiếp thị.

Khiếu nại

Mỗi cá nhân có quyền khiếu nại tới ủy ban bảo vệ quyền lợi cá nhân theo địa chỉ (Drupersstraat 35, 1000 Brussel-commission@privacycommission.be)

Sử dụng "Cookies"

Cookies là gì?

Cookies là một đoạn mã ngắn được hiển thị trên trang web ở thiết bị của bạn. Các Cookies này có thể có các mục đích khác nhau:

  • Cookies kỹ thuật: ví dụ như cài đặt ngôn ngữ
  • Cookies session: là dạng tạm thời
  • Cookies theo dõi: là dạng được theo dõi các hành vi của bạn trên trang web

Một cookies bao gồm một mã đồng nhất cho phép ghi nhận các trình duyệt của bạn trong thời gian truy cập một trang web.

Cookies có thể được đặt bởi máy chủ của trang web bạn đang truy cập hoặc bởi một đối tác mà trang web này cộng tác. Máy chủ của trang web chỉ có thể đọc các cookies mà nó tự đặt ra. Máy chủ không có quyền truy cập vào thông tin khác trên thiết bị của bạn.

Nội dung của cookie thường chứa tên của máy chủ đặt cookie, ngày hết hạn và chuỗi mã đồng nhất. Cookies thường kết nối giữa người dùng và trang web trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và giúp khách truy cập điều hướng giữa các phần khác nhau của trang web. Cookies cũng có thể được sử dụng để cá nhân hóa nội dung của trang web cho người dùng.

Trang web này sử dụng các cookie:

Cookie cần thiết

Cookie này không thể thiếu cho trang web này. Nếu bạn từ chối, một số phần nhất định của trang web có thể không hoạt động hoặc sẽ không hoạt động tối ưu.

Cookie chức năng

Cookie chức nằng là những cookie tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trang web này và làm cho nó dễ dàng hơn với người truy cập. Ngoài ra, những cookie này đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm web được cá nhân hóa hơn.

Cookie bên thứ ba

Trang web này sử dụng nhiều dạng cookie từ các bên thứ ba khác nhau trong số đó có Google và Facebook:

Hệ thống quản lý cookie

Bạn có thể từ chối cài đặt cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Việc tắt cookie có thể có nghĩa là bạn không thể sử dụng một số chức năng nhất định của trang web. Bạn có thể xóa cookie đã được cài đặt khỏi máy tính hoặc thiết bị di động của mình bất cứ lúc nào.